Business Intelligence (BI) staat voor het proces om gegevens om te zetten in gestructureerde informatie, die vervolgens leidt tot inzicht, overzicht en kennis. Deze beleidsinformatie ondersteunt dan het management besluitvormingsproces en speelt een cruciale rol in de strategie bepaling, de evaluatie en de besturing van een organisatie op elk niveau. Business Intelligence heeft als doel een competitief voordeel te creëren en wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.

De Business Intelligence diensten van Forcea bestaan in hoofdlijnen uit 5 deelprocessen.
 

Sub-processen

 • Business Intelligence strategie bepaling & studie & analyse

  Forcea bepaalt samen met de klant de strategie voor het Business Intelligence project, met daarin welke verschillende acties er moeten ondernomen worden om een bepaald doel te bereiken en definieert de doelstellingen, de behoeften, de omvang, de beoogde resultaten, de beschikbare en nodige middelen (budget & staffing) en de mijlpalen. Hiervoor wordt gestart van een audit van de bestaande Business Intelligence projecten en een studie van de noden van de klant. Van daaruit wordt bepaald wat de ideale situatie en het beoogde eindresultaat zouden moeten zijn (as is to be analyse).

 • Business Intelligence implementatie

  Forcea implementeert end-to-end Business Intelligence oplossingen die rapportages en analyses leveren voor een bepaald bedrijfsproces, probleemgebied of afdeling

 • Business Intelligence Project Management en Advies

  Forcea levert advies en project management bij het opstarten en implementeren van Business Intelligence projecten, voert assessments uit op bestaande omgevingen en begeleidt selecties van de juiste Business Intelligence oplossingen.

 • Business Intelligence Competentie Centrum (BICC)

  Het succes van een Business Intelligence project wordt vergroot door het opzetten en inrichten van een Business Intelligence Competentie Centrum. Met de oprichting van een Business Intelligence Competentie Centrum helpt Forcea de kennis en expertise binnen de organisatie van de klant bij elkaar te brengen én te houden.
  Forcea beschikt over consultants die alle Business Intelligence rollen tijdelijk kunnen vervullen en de vaardigheden in huis hebben om de managementinformatie beter te organiseren. De medewerkers van de klant worden dan opgeleid om de reguliere Business Intelligence Competentie Centrum taken zelf te kunnen uitvoeren.

 • Business Intelligence Training & Support

  Een belangrijke stap in elk Business Intelligence project is de kennisoverdracht en opleiding. Forcea levert aan haar klanten ook support, nazorg en begeleiding na de implementatie.