De richting van een organisatie bepalen gebeurt met behulp van Performance Management oplossingen, waarmee men mijlpalen uitzet die nodig zijn om de strategische doelstellingen te behalen. Scorecarding volgt die mijlpalen van financiële en operationele prestaties nauwgezet op en meet de vooruitgang van dag tot dag waarbij het:

• ondernemingen vertelt waar ze staan en 'hoe ze het doen',
• organisaties helpt te focussen op beslissingen die echt belangrijk zijn,
• een aantal onderling verbonden prestatie indicatoren (KPI’s) detecteert door plannen of strategieën uit te werken, 
• voor alle medewerkers op elk niveau in de organisatie doelgerichte meetwaarden biedt.

Medewerkers kunnen zelf zien, hoe hun beslissingen en activiteiten de totale strategie beïnvloeden. 

• De meetwaarden zijn makkelijk te controleren en voor iedereen begrijpelijk.  
• Medewerkers weten hoe hun eigen prioriteiten zich verhouden tot de strategische prioriteiten — de basis voor hun eigen professionele verantwoordelijkheid. 
• Scorecarding maakt aan alle medewerkers duidelijk wat belangrijk is in uw organisatie.

De nieuwste generatie van Scorecarding oplossingen vormen een essentieel onderdeel van Performance Management. Indien een onderneming Scorecarding combineert met Business Intelligence en Planning, kan men hiermee de stap zetten van het maken van plannen naar de controle van prestaties en naar het aanboren van informatie om inzicht te krijgen in de factoren die de resultaten beïnvloeden.

Een Scorecard of boordtabel heeft een aantal voordelen:

1. Controle van de prestaties

• Relevante, zinvolle en resultaatgerichte doelstellingen vormen de basis voor de strategie en de plannen
• Via meetwaarden worden strategie, mensen en prestaties met elkaar verbonden.
• Kwaliteit- of prestatieverbetering wordt ondersteund door de opvolging van de gekozen prestatie meetwaarden

2. Beheer van de meetwaarden

• Beleidsinformatie wordt verwerkt tot een samenhangend geheel van meetwaarden.
• De meetwaarden worden vanuit een centraal data warehouse gedefinieerd, gegroepeerd, verspreid en gekoppeld.
• Door éénmalige aanmelding krijgt men een eenvoudige toegang tot de meetwaarden

3. Beïnvloeding van de prestaties

• Prestatieproblemen worden gedetecteerd en aangepakt daar waar ze veroorzaakt worden
• De strategie kan worden bijgesteld en uitgevoerd zonder tijdverlies en gebaseerd op de juiste beleidsinformatie.
• Aan de hand van de opvolging van de meetwaarden kan worden opgemerkt hoe de ene prestatie de andere beïnvloedt

De Scorecarding diensten van Forcea bestaan in hoofdlijnen uit 4 deelprocessen.

Sub-processen

 • Scorecarding strategie bepaling & studie & analyse

  Bij Scorecarding projecten legt Forcea de nadruk op de begeleiding van strategische workshops en opleidingen waarin medewerkers van de klanten het aspect Scorecarding beter leren kennen en waarbij samen met hen de strategische prestatie indicatoren worden gedefinieerd. Naast de bepaling van de verschillende acties die moeten ondernomen worden om een bepaald doel te bereiken en de definitie van de doelstellingen, helpt Forcea de klanten bij de bepaling van de prestatie indicatoren, de behoeften, de omvang, de beoogde resultaten, de beschikbare en nodige middelen (budget & staffing) en de mijlpalen van het Scorecarding project. Hiervoor wordt gestart met een audit van de bestaande omgevingen  en een studie van de Scorecarding noden van de klant. Van daaruit wordt bepaald wat de ideale situatie en eindresultaat zou moeten zijn (as is to be analyse).

 • Scorecarding implementatie

  Na de strategische fase, wordt bekeken hoe de nodige beleidsinformatie voor de prestatie indicatoren kan verkregen worden en wordt de design en implementatie van de Scorecarding oplossing uitgevoerd. Een belangrijke factor hierbij is dat de Scorecarding oplossing gebouwd wordt op hetzelfde data warehouse als de andere Performance Management oplossingen. Op die manier kan men vanuit de Scorecarding oplossing doorlinken naar de Business Intelligence omgeving om via analyses en rapporten een beter begrip te krijgen van een bepaalde trend of evolutie van een indicator.

 • Scorecarding Project Management en Advies

  Forcea levert advies en project management bij het opstarten en implementeren van Scorecarding projecten, waarbij vanuit de kennis en de expertise van de consultants met de klanten analyses worden gemaakt van de bestaande omgevingen en noden. Klanten worden begeleid ook in de selecties van de juiste Scorecarding oplossingen en methodologiëen.

 • Scorecarding Training & Support

  Vooral in Scorecarding trajecten is de kennisoverdracht en opleiding belangrijk, zowel in de initiële fase als na de implementatie. Forcea levert aan haar klanten ook support, nazorg en begeleiding na de implementatie.