02/10/2017 - 09:00 to 17:30
Deze cyclus is bestemd voor algemene en financiële directies en hun medewerkers die betrokken zijn bij de financiering van het ziekenhuis via het budget van financiële middelen en voor ziekenhuisgeneesheren die als hoofdgeneesheer, als diensthoofd of als lid van de medische raad mee verantwoordelijkheid dragen in het beleid van het ziekenhuis.
 
Vanuit Forcea willen we de ziekenhuizen helpen bij hun streven naar efficiëntie. Vanuit dit perspectief hebben we beslist om onze jaarlijkse vormingscyclus ziekenhuisfinanciering te concentreren op 1 dag in plaats van te spreiden over 3 avonden. Naast deze aanzienlijke vermindering van jullie reistijd kunnen we ook aankondigen dat we deze vormingscyclus kunnen aanbieden aan een lagere prijs.

09.00 - 09.30: Welkomstkoffie

09.30 - 10.15: Organisatorische en financiële impact van GDPR op de ziekenhuisadministratie
Peter Berghmans, Informatieveiligheid GZA

10.15 - 11.15: De financiering van de psychiatrie via het Budget der Financiële Middelen + stand van zaken financiering kinderpsychiatrie
Prof. Koen Schoonjans, Expert Ziekenhuisfinanciering, Gastprofessor Universiteit Gent
Katrien Verschoren, Financieel-economisch stafmedewerker, Zorgnet-Icuro

11.15 - 11.45: Pauze

11.45 - 12.30: Stand van zaken pensioenfinanciering en impact van de tax shift
Katrien Verschoren, Financieel-economisch stafmedewerker, Zorgnet-Icuro

12.30 - 13.15: Ziekenhuisnetwerken: top down of bottom up?
Dr. Bart Van Daele, Ziekenhuisbestuurder

13.15 - 14.15: Walking lunch

14.15 - 14.45: De financiering van Sp bedden in categorale en algemene ziekenhuizen
Ludo Splingaer, Algemeen directeur RevArte

14.45 - 15.45: Het Budget der Financiële Middelen 2017 - deel 1
Prof. Koen Schoonjans, Expert Ziekenhuisfinanciering, Gastprofessor Universiteit Gent

15.45 - 16.15: Pauze

16.15 - 17.15: Het Budget der Financiële Middelen 2017 - deel 2
Prof. Koen Schoonjans, Expert Ziekenhuisfinanciering, Gastprofessor Universiteit Gent

Elewijtcenter – Tervuursesteenweg 564 – 1982 Elewijt 

Vormingscyclus Ziekenhuisfinanciering 2017

02/10/2017 - 09:00 to 17:30