Informatie

Algemene omschrijving van de opleiding IBM Cognos Report Studio Advanced:

IBM Cognos Report Studio Advanced bouwt verder op de opleiding IBM Report Studio Basis waarbij de deelnemers geavanceerde technieken aangeleerd worden die hen in staat stellen om complexe professionele rapporten te creëren. De behandelde topics variëren van complexe lay-out toepassingen, semi-dynamische rapporten, data manipulaties tot gegevens verspreiding:

  • meedere domeinen linken
  • conditionele formattering gebruiken
  • drill down/up en drill-through
  • multidimensionele functies gebruiken
  • cascading prompt bouwen
  • oplosvolgordes correct instellen
  • sortering op kolomwaarde gebruiken
  • layout onderdeelverwijzing oefenen
  • rapporten gepersonaliseerd verdelen via bursting
  • commentaar toevoegen
 
Doelgroep:

Medewerkers die geavanceerde technieken wensen toe te passen bij het aanmaken van complexe professionele rapporten.

Voorkennis:

Voor de tweedaagse opleiding IBM Cognos Report Studio Advanced is de kennis van IBM Cognos Analysis Studio en IBM Cognos Report Studio Basis vereist.

Resultaat:
 
Deelnemers kunnen na het volgen van deze training zelfstandig complexe professionele rapporten opzetten binnen IBM Cognos Report Studio.