HOTflo

Real-time business intelligence voor ziekenhuizen

HOTflo ondersteunt ziekenhuizen bij de professionalisering van het capaciteitsmanagement, de integrale (zorglogistieke) sturing en forecasting, door hoogwaardige en intelligente software aan te bieden in samenhang met een systematische veranderaanpak. Hotflo biedt ziekenhuizen toegang tot een breed scala unieke en technologisch hoogwaardige applicaties. Deze applicaties vormen de bouwstenen om te bouwen aan de toekomstbestendigheid van uw ziekenhuis. Alle applicaties zijn ontworpen in nauwe samenwerking met ziekenhuizen en altijd vanuit een specifiek gebruikersperspectief.